Lær at sortere dit affald korrekt

Lars Haulriks affaldssortering i 10 fraktioner

Hvordan sortere jeg mit affald?

Der er desværre ikke helt enighed rundt i de danske kommuner om, hvordan de 10 fraktioner skal sorteres.
Flere af fraktionerne må blandes i affaldsbeholderen, men dette er ikke ens rundt i landet. Husk at undersøge, hvordan man affaldssortere i din kommune.

Affaldssorteringssystem:

Det er vigtigt at vælge rigtigt, så man får glæde af det i mange år. Her vil vi gerne hjælpe med, hvordan det kan gøres bedst dvs. størrelse, antal, udformning samt placering af sorteringsstationerne.

Vores system er modulært, så det hele tiden kan udbygges, hvis forholdene ændre sig.

Campus Horsens affaldsbeholdere 11 fraktioner ved murstensvæg

Sortering i 10 fraktioner

Du kan se mere omkring sorteringskriterier fra Miljøministeriet her